Nierzeczywistym spojrzeniem na rzeczywistość można odkryć prawdę.

USG w Szczecinie

Specjalistyczny ośrodek medyczny orthosport.pl prezentuje zainteresowanym klientom swoją bogatą ofertę, w skład której wchodzi między innymi ultradźwiękowe badanie USG narządu ruchu. Zlokalizowana w Szczecinie placówka oferuje dodatkowo pełną diagnostykę, leczenie i rehabilitację po przebytych schorzeniach lub urazach, a także usługi dodatkowe, takie jak fachowe porady dietetyczne oraz badania wydolnościowe pozwalające na określenie aktualnej kondycji fizycznej i fizjologicznej organizmu sportowca.


Orthosport S.C. Rękawek Karaczun
ul. gen. Ludomiła Rayskiego 36/11
70-426 Szczecin

Nasze kategorie

2 wpisy

6 wpis

6 wpis

10 wpis

Copyright © grzegorzbraun2015.pl 2019